Menu

Vad är branding?

Just att definiera brand och branding är inte helt lätt. Det finns faktiskt ingen formellt använd internationell definition och detta medför också att det finns väldigt många egenförfattade försök att förklara vad branding är. Nästan varje varumärkeskonsult har en definition av vad just detta begrepp faktiskt betyder.

Varumärkesgurun Walter Landor har skapat en definition och den lyder såhär:

“Brand och branding är enkelt sagt ett löfte. BrandingeImage result for Vad är brandingn levererar ett löfte om kvalitet och tillfredsställelse genom att bestyrka och identifiera äktheten hos en produkt.” Generellt sett är detta den med vedertagna definitionen av branding i dag. Landor förutsätter i sin definition att det kan skapas eller finnas önskemål och behov hos företag, organisationer och människor som ett brand kan uppfylla. Genom branding, eller marknadsföringsstrategi, kan dessa få reda på att märket finns. Behoven eller önskemålen kan vara betingade emotionellt och/eller intellektuellt. Brandets och brandingens löfte uppfyller behoven och motsvarar alltså kvalitet och tillfredsställelse.

Genom branding kan man alltså få fram hur man når ut till de kunder som man riktar sin produkt till. Ett brand är egentligen en röra av åsikter, rykten, erfarenheter med mera som ligger i köparens medvetande, och egentligen har inte produkten egenskaperna. Ett brand förvaltas alltså rent praktiskt av kunder och potentiella sådana, inte av styrelser eller ledningsgrupper.

Genom branding och marknadsföringsstrategi kan man alltså komma ut till de kunder som man tror har behov av produkten. En bra strategi gör att fler kan finna intresse. Brandet i sig är varken en företagslogotyp, en tjänst eller produkt. Det är bara en association som berättar om vad en köpare kan förvänta sig av just det brandet. Det är här brandingen kommer in, den ska marknadsföra brandet på ett bra sätt så att ett företags reklam motsvarar det som en kund verkligen kan förvänta sig. Reklam av bra kvalitet gör att en kund får högre förväntningar på varan eller tjänsten.